Karin Klop

Karin Klop

Karin werkt graag aan veranderingsprocessen in organisaties, bijvoorbeeld op het vlak van cultuur, samenwerking en participatie. Zij helpt organisaties en teams een helder beeld te krijgen en richting te kiezen, en de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Karin is ook een ervaren trainer. Ze heeft een scherp oog voor de non-verbale aspecten van communicatie en beschikt over veel interventiemethodieken op dit vlak. Zij is opgenomen in het boek 'Trainen op topniveau' als één van de beschreven trainers (A. Dekkers, 2006).

Kerncompetenties van Karin zijn: creatief, verbindend, observatief sterk, zorgvuldig, resultaatgericht en communicatief.

Vanuit haar kwaliteiten levert zij graag een zinvolle bijdrage aan vraagstukken rondom mens en organisatie.

Voor zij Bureau Noorderlicht oprichtte, was Karin onder meer werkzaam als adviseur en trainer bij De Beuk Organisatieadvies en bij Stavoor Opleidingen. Ook was zij opleidingscoördinator, coach en regisseur.

 

 

Karin is erkend medezeggenschapstrainer en ingeschreven bij het Register MZ-opleiders. Trainers die in dit register zijn opgenomen, voldoen aan kwaliteitscriteria die door de beroeps- en branchevereniging zijn gesteld.

Een geregistreerd MZ-opleider voldoet aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

De ondersteuning en begeleiding van Bureau Noorderlicht bij het opstellen van een nieuwe medezeggenschapsstructuur passend bij een complexe fusie gaat naar grote tevredenheid van ons als klant. We zijn met name erg tevreden over de warme en doortastende wijze waarop Bureau Noorderlicht zich opstelt met daarbij oog voor wet- en regelgeving, vernieuwende ideeën, verschil in belangen binnen de organisatie en afstemming op klantniveau.

Karin heeft bij verschillende uitdagingen de COR van Stichting De Opbouw begeleid. Dat heeft ze iedere keer weer vanuit passie en oprechte betrokkenheid gedaan. Haar kracht zit in het feit dat zij een warm mensen-mens is, die op coachende en ondersteunende wijze weet de groep en ieder individu binnen de groep, ruimte en aandacht te geven.

Karin heeft een geweldige hoeveelheid kennis en weet die op een creatieve, inspirerende manier over te brengen. Ze sluit aan bij de wensen en dynamiek van de groep en houdt tegelijk het einddoel in de gaten, is organisatiesensitief, heeft oog voor ieders kwaliteiten, is gespitst op vragen achter de gestelde vragen en werkt sterk verbindend.