Medezeggenschap

Medezeggenschap

Bureau Noorderlicht adviseert en traint ondernemingsraden, bestuurders en management op het gebied van medezeggenschap.
Voorbeelden van werkzaamheden op dit vlak zijn:

  • trainingen voor ondernemingsraden, van groot tot klein;
  • medezeggenschapsinnovatie: de medezeggenschap beter, efficiënter en effectiever opzetten;
  • nieuwe manieren ontwikkelen voor participatie en positieve betrokkenheid van medewerkers;
  • dagvoorzitter bij inhoudelijke conferenties over medezeggenschap;
  • begeleiding van OR-platforms en bijzondere ondernemingsraden bij fusie, samenwerking en herindeling;
  • complexe adviestrajecten zoals fusie, reorganisatie en privatisering;
  • trainingen rondom samenwerking, communicatie en onderhandelen;
  • creatieve teambuilding;
  • coaching van OR of DB;
  • coaching van bestuurder en MT in hun rol binnen de medezeggenschap.