Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

De omgeving verandert, en uw organisatie dus ook. Bureau Noorderlicht helpt u uw visie op uw organisatie en de toekomst te bepalen. En deze visie uit te werken naar een concreet plan voor de komende periode. Daarbij is het natuurlijk van belang dat de medewerkers in uw organisatie de koers ook echt ondersteunen, dat zij zich betrokken voelen en zich inspannen voor de doelstelling die u gezamenlijk probeert te bereiken. Samen nadenken over de toekomst is inspirerend en creëert betrokkenheid. 

We zoeken naar de manier die bij uw organisatie past. Bureau Noorderlicht begeleidt ook teams om hun doelstelling te helpen verwezenlijken. Als teamleden vanuit hun eigen professie en kwaliteiten een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de organisatie, ontstaat er dynamiek en energie. Dan wordt een team meer dan de som der delen. Bureau Noorderlicht begeleidt teams in hun doelstelling, ontwikkeling en onderlinge samenwerking.


BEGELEIDING | ^COACHING | ^VOORZITTEN